Կայքերի սպասարկում - Դիմարկ

Կայքերի սպասարկում

Կայքի սպասարկման ծառայությունը ներառում է՝

 • կայքի տեխնիկական սպասարկում
 • կայքի ինֆորմացիոն սպասարկում

ԿԱՅՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 • Կայքի անխափան աշխատանքի, անվտանգության ապահովում/հսկում 24/7 ռեժիմով
 • Կայքի աշխատունակության հետ կապված խնդիրների առաջացման դեպքում օպերատիվ արձագանքում և խնդիրների լուծում
 • Կայքի տվյալների պահեստային պատճենում/կրկնօրինակում օրական մեկ անգամ
 • Կայքի տվյալների վթարային կորստի դեպքում կայքի տվյալների վերականգնում պահեստային վերջին կրկնօրինակից
Website Development
 • Կորպորատիվ էլ. փոստի առկայության դեպքում աշխատանքների տեխնիկական կառավարում
 • Կայքի դոմենի ծառայության ավարտին հիշեցում պատվիրատուին, դոմենի երկարաձգման տեխնիկական աշխատանքների կատարում
 • Կայքի տեխնիկական սպասարկման հարցերի շուրջ խորհրդատվություն (հեռախոսով, էլ. փոստով

ԿԱՅՔԻ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 • կայքի նոր տեղեկության խմբագրում, թարգմանում, նորությունների և փոփոխությունների մասին ինֆորմացիայի տեղադրում կայքի համապատասխան բաժիններում
 • կայքում նոր բաժինների, հնարավորությունների ավելացման առաջարկներ
 • կայքի ինֆորմացիոն սպասարկման հարցերի շուրջ խորհրդատվություն (հեռախոսով, էլ. փոստով)

Մեր առավելությունները

www
 • Օպերատիվություն
 • Անվտանգության և կոնֆիդենցիալության բարձր մակարդակի ապահովում
 • Անվճար խորհրդատվություն
 • Նվիրված աշխատանք
 • Ժամկետների պահպանում

Ստացեք անվճար խորհրդատվություն

Կայքի սպասարկման հայտ