Գալա TV - Dimark

Galatv.am կայքի տեխնիկական սպասարկում

Պատվիրատու` ԳԱԼԱ TV

Ժամկետ` Սկսած 2018-ից

Այլ աշխատանքներ

Էլկոմպ
Սպլենդոր
MBE
Euroforensic
Աս Փրոֆիթ
Սաթի Տուր
Սաթի Տրանս
Artiboard
Գլոբալ Փարթս