Սաթի Տուր - Dimark

Սաթի Տուր․ ինտերնետ գովազդ

Հարթակներ՝  Google

Պատվիրատու` Սաթի Տուր տուրիստական ընկերություն

Ժամկետ` սկսած 2017-ից

Այլ աշխատանքներ

Լովատո Լաբ
Սաթի Տրանս
Artiboard